Na een stevige lobby van ons platform is het gelukt: ook in 2021 kan je persoonlijke subsidie ontvangen van DUO. Verder professionaliseren

bij een hogeschool, zodat jouw lesbevoegdheid wordt verbreed tot een bevoegdheid PIE. Meer informatie over de subsidieregeling vind je via de website van DUO:

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp

 

Meer informatie over de opleiding bij de 3 hogescholen Fontys, Windesheim en HR vind je hier: flyer professionaliseringstraject docent PIE 3 hogescholen

<< Terug naar het nieuwsoverzicht