De nieuwsbrief SLO bevat onder meer informatie over:
- nationale onderwijsweek
- formatief evalueren
- webevent inclusiever onderwijs