Agenda

Datum
donderdag 28 sept 2017 13:00 - 16:00

Beschrijving

De regiocoördinatoren komen drie maal per jaar bijeen om lopende zaken, nieuwe ontwikkelingen en signalen uit het veld te bespreken. Ook worden regelmatig presentaties gegeven door bedrijven en/of onderwijsgerelateerde organsiaties. Heeft u een inbreng voor het regiocoördinatorenoverleg, stuur dan een mail naar coordinator@platform-pie.nl.