Vraagbaak

Zoekt u een vraagbaak op het gebied van PIE, dan heeft u die nu gevonden! Platform PIE geeft aan directie en teamleiders van vmbo-scholen en ROC’s antwoord op hun PIE-gerelateerde vragen.

Doorpakken

Omdat de verschillende medewerkers van Platform PIE aan tafel schuiven bij gesprekspartners als OC&W, brancheorganisaties en andere platforms, zorgen zij ervoor dat signalen uit het veld op de plek terecht komen, waar dat nodig is. Niet alleen het beantwoorden van uw vraag pakken wij op; wij pakken ook door op onderwerpen die ertoe doen. Veilig praktijklokaal PIE is daar een voorbeeld van: in samenwerking met VOION zijn er voorjaar 2017 vijf cursussen verzorgd en is er een website tot stand gekomen.

Donderdagmiddag = PIE-middag!

Onze activiteiten voor docenten vinden voornamelijk op donderdagmiddagen plaats. Heeft u een actieve PIE-docent, dan is het verstandig uw roostermaker erover te informeren deze docent op donderdagmiddagen uit te roosteren voor PIE-gerelateerde activiteiten. Zo stelt u uw docent in de gelegenheid deel te nemen aan de diverse professionaliserings- en netwerkbijeenkomsten om vervolgens de opgedane kennis kordaat te vertalen naar de situatie binnen uw school. Maar ook om de belangrijke contacten met het bedrijfsleven in uw regio op te pakken of te onderhouden.

Vraag en aanbod

Heeft u een vacature voor een PIE-docent bij u op school? Of bent u nog op zoek naar een stuk inventaris van het praktijklokaal PIE? Neem dan contact op met de regiocoördinator om uw vraag/aanbod binnen de regio te verspreiden of bespreekbaar te maken in de regiobijeenkomst.

De rubriek Vraag en Aanbod in onze nieuwsbrief is een ook mooie gelegenheid om aan uw vraag of aanbod publiciteit te geven. Stuurt u daarvoor een mail naar nieuwsbrief@platform-pie.nl