Donderdagmiddag = PIE-middag

Platform PIE is er primair voor docenten PIE: wij zetten alles in het werk om de PIE-docent als professional te laten groeien. Dit doen wij door kennisuitwisseling te organiseren via regiobijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, cursussen en bij gelegenheid als belangenbehartiger op te treden. Dicht bij de bron,

en met een frisse blik op landelijke en regionale ontwikkelingen: vertaler van het belang van het onderwijsveld naar de branche en omgekeerd. Concreet vertaalt zich dat in onderstaande activiteiten, die in principe op dondermiddagen worden ingepland.

Regiobijeenkomsten

3 Keer per jaar organiseren de regiocoördinatoren een bijeenkomst in hun regio. Tijdens deze bijeenkomst komen de leden/docenten uit die regio bijeen om PIE-kennis uit te wisselen, elkaar van tips te voorzien. De bijeenkomst wordt verder inhoudelijk vormgegeven door er een thema aan te koppelen en/of een professionaliseringsactiviteit zoals een workshop of demonstratie in mee te nemen.

Leuke bijkomstigheid voor onze leden: bij deelname aan een regiobijeenkomst of de jaarlijkse congresdag ontvangen zij een certificaat met daarop het valideringsnummer van Registerleraar.

Bedrijfsbezoeken

Met regelmaat zorgt een regiocoördinator ervoor dat een regiobijeenkomst gecombineerd wordt met een bedrijfsbezoek. We zoeken hiermee de aansluiting onderwijs – bedrijfsleven op: waar liggen er kansen en hoe spelen we daar op in? Maar ook: wat speelt er in de praktijk waar wij als docenten van kunnen leren?

Kent u een interessant bedrijf dat de aandacht van onze leden verdient? Meld het ons via het contactformulier.

Cursussen in de regio

Het platform organiseert cursussen en trainingen zowel vraag- als aanbodgestuurd. Bij een voldoende aantal deelnemers kan een regiocoördinator besluiten een regio-specifieke cursus te organiseren. Een voorbeeld hiervan is een cursus Procestechniek. Anderzijds kan een cursus ook een voortvloeisel zijn van een landelijke ontwikkeling, waarbij alle leden in de gelegenheid gesteld worden deze binnen hun regio te volgen. Een voorbeeld hiervan zijn de nascholingcursussen installatie-, metaal- en elektrotechniek.

Vraag en aanbod

Heeft uw school een vacature voor een collega PIE-docent? Of bent u nog op zoek naar een stuk inventaris van het praktijklokaal PIE? Neem dan contact op met de regiocoördinator om uw vraag/aanbod binnen de regio te verspreiden of bespreekbaar te maken in de regiobijeenkomst.

De rubriek Vraag en Aanbod in onze nieuwsbrief is een ook mooie gelegenheid om aan uw vraag of aanbod publiciteit te geven. Maar misschien heeft u ook een interessante blog, artikel of nieuwsitem te delen met alle PIE-betrokkenen. Stuurt u daarvoor een mail naar nieuwsbrief@platform-pie.nl

Meer informatie uit uw regio

Voor meer informatie uit uw regio kunt u terecht bij desbetreffende regiocoördinator.

Download hier de algemene brochure van Platform PIE.