Websites

Leerplankader SLO

De Vakmanschaproute voor leerlingen van de bb en de kb, de Technologieroute voor bepaalde leerlingen van de gl en de tl.

http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/themas/dll/

 

Overzicht inhoudelijke verwantschap vmbo - mbo

In een overzichtelijke tabel is de verwantschap weergegeven tussen de het beroepsgerichte profiel vmbo (PIE) en opleidingsdomeinen mbo.

 

Van profiel PIE naar examenprofiel MEI

De verwante doorstroom van het profiel PIE naar het examenprofiel MEI is om tal van redenen van groot belang. Dit kan alleen tot stand komen door een volwaardig PIE-programma met zorgvuldige samengestelde leerlijnen / arrangementen. Op tal van plaatsen besteedt men hier aandacht aan zo ook op het Deltion college in Zwolle. Het verzorgingsgebied van het Deltion beslaat delen van Flevoland, Overijssel, Drenthe en Gelderland.

Links over de verwante doorstroom van het profiel PIE naar het examenprofiel MEI:
Profielbeschrijving
Handreiking schoolexamen
Deltion

 

Nieuws

16 oktober 2019:
PIE 2.0, doorlopende leerlijn, of doorlopende leerweg; lees erover in de uitgave van VOLT!

14 juni 2019:
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo - mbo. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/14/ministerraad-stemt-in-met-wetsvoorstel-doorlopende-leerroutes-vmbo-mbo

1 november 2017:
Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, Monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes
Doorlopende leerlijnen zorgen voor een betere aansluiting tussen en samenwerking door het vmbo en het mbo. Met name de vakmanschaproutes blijken succesvol.

  1. De vakmanschaproutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo basis of kader naar alle sectoren op mbo 2- of mbo 3-niveau.
  2. De beroepsroutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo kader, de gemengde of theoretische leerwegen naar alle sectoren op mbo 4-niveau.
  3. De technologieroutes: een doorlopende leerlijn naar de sectoren Techniek en Groen op mbo 4-niveau.

Lees hier het volledige rapport.

14 februari 2017: 
http://www.sardes.nl/uploads/verdieping/conferentiepaper_vmbo_14_februari.pdf