Hieronder vindt u, op alfabetische volgorde, een overzicht van PIE-gerelateerde websites, vakbladen, literatuur etc.

Beroepsgerichte programma's vmbo

Op deze site vindt u inhoudelijke informatie over het profiel PIE.
http://vernieuwingvmbo.nl 

Bijscholing vmbo

Beroepsgerichte vmbo-docenten vinden op deze site een bijscholingsaanbod voor de nieuwe profielen.
https://bijscholingvmbo.nl 

CIV Smart Technology

Het CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) Smart Technology zet zich in voor de continue ontwikkeling van Smart Technology onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Op die manier wordt gewerkt aan het vakmanschap van deze tijd en de toekomst en er wordt gezorgd voor voldoende gekwalificeerd personeel.
http://civ-smarttechnology.nl/education/smart-technology-in-het-onderwijs/

Examenblad.nl

De officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs.
http://www.eindexamen.nl 

Examens 2018

Mededelingen over de eindexamens 2018 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling).
https://www.examenblad.nl/9389000/1/j4nvjfhh3fpw9wl_j9vvk4jgfbyxknk_m7mviwvlbcs3nyv/vkhkh7hmryi0/f=/septembermededeling_2018.pdf

InstallatieWerk

De Stichting Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland - kortweg InstallatieWerk - is een organisatie zonder winstoogmerk die zorgt voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel in de installatiebranche.
http://www.iwnederland.nl 

Kenteq

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakamanschap is ontstaan uit een fusie tussen Intechnium, SOM en VEV.
http://www.kenteq.nl 

Keuzevakken

Een overzicht van de keuzevakken, behorende bij profiel PIE, vind je hier. Van een aantal keuzevakken is een flyer beschikbaar. Aan de nog ontbrekende flyers wordt gewerkt. 
https://platform-pie.nl/doelgroepen/43-3de-doelgroepen-artikel

KBA Nijmegen

Deze link verwijst naar een rapport Trends en ontwikkelingen in de technhiekbranche, geschreven in opdracht van OTIB. Met name hoofdstuk 2 Ontwikkelingen binnen het TI-onderwijs (blz. 33 en verder) is interessant
https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Trends-en-ontwikkelingen2018.pdf

MKB Nederland

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is sterk gebaat bij een gezond ondernemersklimaat en dus bij stimulerend overheidsbeleid. Om dit te bereiken is een bundeling van alle ondernemerskrachten van doorslaggevende betekenis. MKB-Nederland bundelt deze krachten.
http://www.mkb.nl 

NVON

De NVON is een vakvereniging en tevens vakbond die de vakinhoudelijke belangen behartigt van het onderwijs in de natuurwetenschappen en technologie.
www.nvon.nl 

OTIB

OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf) is ontstaan uit een fusie tussen de opleidingsfondsen voor de elektrotechniek (OFE) en de installatietechniek (OLC).
http://www.otib.nl/ 

Platform bètatechniek

Bèta/Techniek heeft de doelstelling om meer in- en uitstroom van jongeren met een bètatechnische opleiding te realiseren.
http://www.platformbetatechniek.nl/ 

PTA's

Deadline 1 oktober
Per 1 oktober 2016 moet het PTA officieel ingediend zijn bij de onderwijsinspectie. Een belangrijke mijlpaal. Maar het PTA maakt u natuurlijk voor uw leerlingen. U legt daarin uit hoe de schoolexamens leiden tot cijfers die meetellen bij het examencijfer en welke onderwerpen, wanneer en op welke manier worden getoetst.
http://www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering/pta 

SBB

Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven.
https://www.s-bb.nl 

Skills Netherlands

Landelijke organisatie die het imago van vakmanschap wil verbeteren en de instroom van jongeren in het beroepsonderwijs wil helpen vergroten.
http://www.skillsnetherlands.nl/ 

Stagemarkt

Stagemarkt.nl is de gezamenlijke website van alle leerbedrijven van de 17 kenniscentra. Bedrijven kunnen zich via Stagemarkt.nl aanmelden om erkend leerbedrijf te worden voor het opleiden van bbl- of bol-studenten.
http://www.stagemarkt.nl 

SPV Stichting Platforms VMBO

Samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma's in het vmbo.
http://www.platformsvmbo.nl/ 

Technet

TechNet bevordert de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en technische bedrijven met als uiteindelijke doel: meer leerlingen die kiezen voor een loopbaan in de techniek.
http://www.technet.nu 

Techniekstad

Techniekstad is een webapplicatie, gevuld met leerobjecten op het gebied van metaal-, elektro- en installatietechniek bedoeld voor VMBO en MBO.
http://www.techniekstad.nl/ 

Techniektalent.nu

TechniekTalent.nu is een uniek samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.
http://www.techniektalent.nu 

Toptechniek Noordoost-Brabant

Vakmanschapsroutes PIE, BWI en T&M.
http://www.toptechnieknob.nl/beheer/cms_document/document_download.php?cs=d2e87a6bcaaf9283a86aa32093c975c8&id=357 

UNETO-VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technisch detaillisten.
http://www.uneto-vni.nl/opening.asp 

VOION

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, loopbaan, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken.
http://www.voion.nl