Deze pagina biedt een overzicht van leermiddelen die de docent PIE ter beschikking staan. Heeft u zelfontwikkelde of "gevonden" leermiddelen en wilt u dit delen met uw collega's? Stuur dan een mail naar het secretariaat. Uw collega's stellen dit zeer op prijs. 

Methodes - Computergames - Lesbrieven

 

 

Methodes

Hieronder treft u een overzicht van de methodeleveranciers aan, weergegeven op alfabetische volgorde.

Bent u methodeleverancier en u wenst aanpassing van de beschrijving? Neem dan contact op met het secretariaat

 

E4U

E4U biedt een volledig online digitaal lesprogramma voor PIE. In deze methode is een toetsprogramma geïntegreerd, gevuld met leertoetsen en summatieve toetsen. De leerling doorloopt de lesstof op een voor hem passende leerstijl. Natuurlijk is alles gekoppeld aan een digitaal volgsysteem. Leraren kunnen op basis van deze feedback het lesprogramma aanpassen, zodat het onderwijs afgestemd wordt op de specifieke leerbehoeften van leerlingen. Voor meer informatie over dit online digitaal lesprogramma kunt u hier klikken of mailen naar: ton@e4u.nu.

Edu4All

De uitgave Edu4All PIE is digitaal beschikbaar als onderdeel van Edu'Bieb en als papieren uitgave. Edu4all Produceren, Installeren en Energie (PIE) biedt lesmateriaal voor het profielvak PIE. Het sluit aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)praktijk en de vervolgopleidingen in het mbo. Edu’Bieb geeft de digitale boeken van Edu’Actief weer en maakt ze interactief. Studenten kunnen via hun tablet, laptop of computer opdrachten maken, de antwoorden meteen delen met docenten, multimedia toevoegen en belangrijke leerstof voor zichzelf markeren. De applicatie is beschikbaar voor Windows, MAC, iOS en Android. Voor meer informatie en uitleg kunt u bellen met 0522 235 235 of WhatsApp 06 466 744 42  

Kenteq- Techniekstad

Kenteq biedt binnen Techniekstad ook vmbo PIE aan. Kenteq heeft een doorgaande leerlijn van vmbo t/m mbo 4 binnen Techniekstad. Techniekstad is een platform waarbinnen al ons lesmateriaal in leerobjecten is opgedeeld. Op deze manier kan je snel en eenvoudig je eigen lesmateriaal samenstellen. Met gebruik van het opleidingsplan worden de lessen ingedeeld. Wil je een proeflicentie aanvragen of meer weten over het lesmateriaal? Mail gerust naar uitgeverij@kenteq.nl

Learning Solutions

De LearningBOX biedt u een interactieve leeromgeving, bereikbaar via internet. In de online leeromgeving staat het opdrachtensysteem centraal. Interactieve documenten (iDocs) en bestanden in HTML, PDF, Word, Excel, PowerPoint, externe bronnen en SCORM-pakketten zijn de bouwstenen voor complete leer-, oefen- en toetstrajecten. Deelnemers vinken zelf af welke opdrachten ze hebben gemaakt en leveren deze met één druk op de knop in. Een docent kan vóóraf een planning per cursist of voor de hele klas klaarzetten. Er is in één oogopslag te zien wat de voortgang van de cursist en de klas is. http://www.learning-solutions.nl

MK Publishing

PIE-Totaal is een vernieuwende leerlijn voor profiel PIE. Waar doorgaans wordt gestart met een profielmodule, zijn in PIE-Totaal de keuzevakken het uitgangspunt. Leerlingen kunnen zo direct beginnen met een onderwerp dat haar of hem interesseert of aanspreekt. De context van de keuzevakken wordt als uitgangspunt genomen. De profielmodules zijn in de keuzevakken verweven en worden op die manier afgedekt. De boekjes bevatten korte, duidelijke instructies en veel beeldmateriaal. basis- en kaderleerlingen kunnen er zelfstandig mee werken. De inhoud biedt een realistische beroepscontext. Meisjes en jongens verkennen al doende de beroepen van de toekomst en krijgen de mogelijkheid om hun interesse tot een beroep of onderwerp te ontdekken. Kijk voor meer informatie op www.mkpublishing.nl/pietotaal

Noordhoff Uitgevers

De uitgave Techniek op Maat 2.0 is een complete methode voor de richting PIE en BWI, gebaseerd op het didactische 4 stappen model: verkennen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren. De lesmethode Techniek op Maat heeft LOB – Loopbaanoriëntatie en begeleiding - aan de lessen gekoppeld. Per boek kan een portfolio gemaakt worden, die de PIE-studieresultaten die van belang zijn voor de doorstroom naar het MBO, zichtbaar maakt. Er is een vaste structuur, gedifferentieerd voor basis- , kader- en gemengde leerling. Samenwerken aan kleine en grote praktijkopdrachten staat centraal. Online leeromgeving met doelgerichte examentraining: voorbereidingstoetsen en eindtoets per hoofdstuk op de niveaus basis-, kader- en gemengde leerweg. R.T.T.I. gecertificeerd. Digitaal toetsen met een leerling managementsysteem, een gerichte feedback voor de leerling en een koppeling met bijvoorbeeld Magister. Vakspecifieke vragen kunt u stellen aan auteur Wijnand Hootsen: vragenovertechniekopmaat@xmsnet.nl Wilt u meer informatie, beoordelingsmateriaal, presentatie of een proeflicentie aanvragen ga naar: http://techniekopmaat.online.noordhoff.nl. Wilt u direct antwoord op vragen over digitaal lesmateriaal, registratie, beoordelingsexemplaren, bestellingen, betaling, producten en voor hulp en heldere instructies: http://www.mijnnoordhoff.nl 

Pijnenburg Techniek Scouting

Vakvaardigheden vmbo – mbo in de doorlopende leerroute methode overstijgend beoordelen en inzichtelijk maken kan met de SKillsMETER.org.  Geen papierwerk meer maar alles in een handige ICT tool op elke device, voor elke stage / BPV toepasbaar. U bepaalt in overleg met het mbo welke vakvaardigheden (hard, soft, LOB en 21e eeuwse) u aan- of uitzet. Breed toepasbaar voor de doorlopende leerroute PO (Wetenschap & Technologie), vmbo-mbo, gericht op de arbeidsmarkt van morgen. De SkillsMETER is koppelbaar (API) met elke PIE-methode van deze pagina. Meer weten: zie www.skillsmeter.org of stuur een mail naar adri@pijnenburgpts.nl of bel Adri op 06 5598 1300

TechniekPlaza

De uitgave TechniekPlaza is een thematische methode waarbij de lesboekjes in de vorm van thema’s in gaan op de inhoud van de profieldelen en behandelen de vakkennis en vaktheorie van elektrotechnische, werktuigkundige en metaaltechnieken. Tevens levert TechniekPlaza ook hiervoor de keuzevakken. Standaard en in doorlopende leerlijn. De thema’s zijn voorzien van verwijzing naar de profieldelen, deeltaken, leerdoel, voorbereidingsadvies, inhoudsopgave, trefwoorden, LOB, beoordelingsprotocol en volledig afgestemd het examenprogramma PIE voor het vmbo. Om extra te oefenen kunnen uw leerlingen gebruik maken van toetsen en meerdere praktijk- en practicumopdrachten die gerelateerd zijn aan het betreffende thema. De afzonderlijke thema’s zijn samengebracht in handzame pakketten, in drukwerk en/of volledig digitaal te volgen via LearningBox. Met een licentie op deze digitale leeromgeving met leerlingvolgsysteem hebben uw leerlingen ook toegang tot de practicumopdrachten, extra oefenmateriaal, toetsen en praktijkopdrachten. Docenten kunnen via LeerstofNet presentaties downloaden en gebruikmaken van verschillende e-learning modules die gebruik kunnen worden bij de klassikale lessen. Voor meer informatie en uitleg over de leermiddelen van TechniekPlaza kunt u contact met ons opnemen via sarah@techniekplaza.nl of bellen naar Sarah op 06 – 301 25 913.  

Vertoog

De uitgave ‘PIE Metaal’ vormt samen met de uitgave ‘PIE Elektro en Installeren’ een complete lesmethode voor het examenprogramma PIE van het vmbo. Technische uitgeverij Vertoog ontwikkelt in samenwerking met vmbo-scholen en een aantal bedrijven een geheel nieuwe, actuele lesmethode voor het profiel PIE. In de lesmethode wordt de leerling aan de hand van praktische opdrachten door de theoretische lesstof geleid. Door gebruik te maken van onder andere een speciaal lettertype wordt ook aan leerlingen met dyslectie gedacht. Naast de boeken kan er ook gebruik worden gemaakt van de digitale leeromgeving de LearningBOX. Door de leerling de vragen en toetsen in de LearningBOX te laten maken, kan de docent de leerling volgen én begeleiden.  Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Anne-Claire van de Vendel van uitgeverij Vertoog via vendel@vertoog.nl of 06-26974600. Verdere informatie vindt u in deze flyer of op https://vertoog.nl/product/pie-elektro-en-installeren/ 

VMBO Digitaal

De uitgave VMBO Digitaalis volledig digitale online lesmethode waarbij leerlingen door middel van taken worden gestuurd. Deze methode is ontwikkeld door een team van enthousiaste en kundige beroepsgerichte VMBO docenten en ICT-ers afgestudeerd aan de TU/e. De lesstof wordt doorlopen aan de hand van projecten. Hierin zijn theorie en praktijk met elkaar verweven. Leerlingen werken volgens een stappenplan en bestuderen dus eerst de benodigde theorie voordat zij starten met een praktijkopdracht. Tempodifferentiatie waarbij de docent samen met de leerling de volgorde van projecten samenstelt. De leerling krijgt direct automatische terugkoppeling door middel van uitleg bij oefenvragen en terugkoppelvragen bij diagnostische toetsen. De docent houdt de voortgang van leerlingen gemakkelijk bij via het leerlingvolgsysteem. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van animaties en instructievideo’s. Daarnaast worden vaardigheden op verschillende manieren getoetst. De lesstof is door het hele land gebruikt bij de intercollegiale docententraining, waarbij docenten een korte training kregen in de vakken Elektro-, Metaal- en/of Installatietechniek Er zijn ook demo-accounts beschikbaar, waarbij je een kijkje kunt nemen in de site. In de demo wordt informatie gegeven over de opbouw van de lesmethode. Een demo-account kun je aanvragen via de site https://elodigitaal.nl/. Klik daarvoor op de site rechtsboven op 'contacteer ons'.  

 

Digitale hulpmiddelen Instructievideo’s

Op de website van Installmedia staan instructievideo's, gemaakt door de afdeling Installmedia van Uneto-VNI.Beschikt u over heldere instructievideo’s? Dan komen wij graag met u in contact. Stuur een bericht naar coordinator@platform-pie.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.  

 

Computergames

Op de website van OTIB is informatie op te vragen over de beschikbare computergames. Beschikt u over interessante computergames? Dan komen wij graag met u in contact. Stuur een bericht naar coordinator@platform-pie.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.  

 

Lesbrieven

Beschikt u over vermeldenswaardige lesbrieven? Dan komen wij graag met u in contact. Stuur een bericht naar coordinator@platform-pie.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.