De nieuwe leerweg in het vmbo, inspiratie formatief evalueren bij les op afstand.... zo maar een greep uit

de nieuwsbrief van het SLO van juni 2020