Weten wanneer je bevoegd docent PIE bent of wat je moet doen om bevoegd docent PIE te worden?

De kwartiermakers van PIE, Pieter Siroen en Jan Gubbels, hebben een hulpmiddel gemaakt om een goed overzicht te krijgen over waar een docent PIE op dit moment staat met betrekking tot zijn/haar bevoegdheid en zijn/haar professionaliseringstraject. Dit screeningsinstrument is ontwikkeld om enerzijds de intake op de hogescholen te begeleiden en anderzijds docenten en leidinggevende van scholen, die het PIE profiel aanbieden, inzicht te verschaffen aan welke docentvoorwaarde c.q. bevoegd-, bekwaamheden een docent PIE / school  aan moet voldoen. 

Zie ook de uitlegvideo van de ECPB: https://youtu.be/kcgeZeMYg4I

Het screeningsinstrument biedt de gelegenheid om te beoordelen waar een docent PIE / school nu staat oftewel welke bevoegd- en bekwaamheden een docent / school enerzijds bezit en anderzijds nog moet behalen. 

Downloadlinks:

Screeningsdocument

Format route PIE naar 2e graads bevoegdheid

Inleiding op screeningsdocument

----------------------------------------------------

De regelgeving over bevoegdheden en de conversietabel getuigschriften vakken VO is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 april jl. De link hiernaartoe vind je hieronder. 

Introductietekst DUO

Publicatie Staatscourant

<< Terug naar het nieuwsoverzicht