De nieuwe regelgeving over bevoegdheden en de conversietabel getuigschriften vakken VO is gepubliceerd

in de Staatscourant van 30 april jl. De link hiernaartoe vind je hieronder. 

 

Introductietekst DUO: https://instellingsinformatie.duo.nl/secure/Duo/Regelgeving/Alle/Regelingen?Actie=Tonen&Path=/OCWRegelingen/2018/04/vo1309407.aspx

Publicatie Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-23435.html

 

Behoefte aan toelichting hierop? Stuur dan een bericht naar bestuur@platform-pie.nl

<< Terug naar het nieuwsoverzicht