Het CvTE voert jaarlijks een evaluatie uit naar de cspe’s van het afgelopen jaar. Hiervoor hebben PIE-docenten

enquêteformulieren ingevuld na het afnemen van de examens. Tijdens het regiocoördinatorenoverleg is het conceptverslag besproken met de regiocoördinatoren van Platform PIE en zijn signalen vanuit de regio’s ingebracht.

Het verslag leest u hier

<< Terug naar het nieuwsoverzicht