Voorlichtingsbijeenkomsten voor PIE, BWI en Groen (voor examensecretarissen en docenten). Meerdere opdrachten in Facet bij profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE.

Voor de vakken BWI, Groen en PIE worden in examenjaar 2020 voor één onderdeel van elk cspe (BB/KB/GL, rood en blauw) meerdere opdrachten in Facet aangeboden.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Om de scholen te informeren over deze ontwikkeling en over de specifieke aandachtspunten bij de afnames in Facet, wordt op maandag 25 november 2019 in het Postilion hotel in Bunnik een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor examensecretarissen en examinatoren. Via onderstaande link van de Stichting Platforms vmbo (SPV) kunt u zich hiervoor inschrijven.

https://inschrijvingconferenties.nl/Voorlichting-onderdeel-in-Facet-CSPE/ 

Achtergrond
Het CvTE onderzoekt of de cspe’s digitaal vanuit Facet aangeboden kunnen worden in plaats van vanuit een papieren opgavenboekje. Het doel hiervan is om de cspe’s platform-onafhankelijk te maken en om de organisatielast voor de scholen te verminderen. Het is niet de bedoeling om praktijkopdrachten te vervangen door opdrachten in Facet. De verandering zit niet in de inhoud van de examens maar in de manier van aanbieden daarvan.

Als de cspe’s digitaal vanuit Facet worden aangeboden, maakt de kandidaat vanuit Facet uitstapjes naar praktijkopdrachten. Voordelen hiervan zijn:
- de school hoeft geen losse applicaties te installeren en te beheren per kandidaat;
- tijdens de afname van het profielvak-cspe hoeft niet te worden geswitcht tussen Facet en de ‘gewone’ computeromgeving;
- de ICT-opdrachten in Facet zijn platformonafhankelijk;
- de leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt met animaties en afbeeldingen in plaats van tekst;
- teksten kunnen verklankt worden.

In 2019 is een pilot gehouden met de profielvak-cspe’s Groen BB en PIE GL waarbij één ICT-applicatie via Facet werd aangeboden.

Als vervolg op deze pilot wordt in 2020 voor BWI, Groen en PIE in alle leerwegen van één onderdeel het aandeel in Facet uitgebreid. Facet is voor dat onderdeel de drager.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht