Het Centraal Examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door, maar de schoolexamens wel! Scholen hebben

de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor. Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Zie mededelingen op examenblad.

Examenblad

Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.
Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt. De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

SPV
De stichting platforms vmbo (SPV) heeft een PTA hulplijn ingericht voor vragen. In de Stichting Platforms vmbo (SPV) werken docentenplatforms samen aan het vmbo. Platform PIE heeft via deze weg invloed op de besluitvorming uitgeoefend.

Tweede Kamer

De brief van de regering is hier te lezen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

<< Terug naar het nieuwsoverzicht