Maandag 20 mei was onze regiocoördinator Thijs Faassen aanwezig bij de jaarconferentie Techniekpact 2019, op de Brainport Industries Campuis (BIC) in Eindhoven.

Daar had hij het voorrecht om de directeur John Vullings van Vullings metaalbewerking in gesprek te gaan, over wat er op het VMBO speelt en hoe de dagelijkse praktijk er uit zien.
Daarbij is ook de samenwerking met het bedrijfsleven aan bod gekomen in het kader van sterk techniek onderwijs.

Al met al een inspirerende dag met veel verschillende partijen, die samenwerken om techniekonderwijs te promoten en stimuleren om nieuwe instroom van leerlingen te bevorderen.

2019 05 20 techniekpact

Fotografie: Adri Pijnenburg