Nieuwsbrief Platform PIE december 2022

Nieuwsbrief Platform PIE december 2022

logo-platform-pie.jpg

Nieuwsbrief december 2022

Beste , 

Hier is onze nieuwe nieuwsbrief. We informeren je maandelijks over de laatste ontwikkelingen. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een optie om je af te melden.

 

Wytze aan het woord

 

De eerste 4 maanden als landelijk coördinator Platform PIE zitten erop en ik heb er écht van genoten! Ik vind het ontzettend leuk én belangrijk te merken dat docenten, regiocoördinatoren, de Vrienden van PIE, de Adviesraad en het bestuur allemaal hetzelfde doel hebben: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen binnen PIE het beste, toekomstgerichte onderwijs krijgen dat hen inspireert voor de techniek te kiezen?” Als startend landelijk coördinator hoop ik de komende tijd nog veel te leren en veel mensen te ontmoeten, om mijn rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen, waarbij onderstaande de richting aangeeft die we de komende tijd willen volgen.


Om leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en een beroepsplek in de techniek, dient het onderwijsprogramma zo goed mogelijk aan te sluiten bij de snel veranderende maatschappij, waarbij techniek en technologie cruciaal zijn. Platform PIE ondersteunt, inspireert en motiveert docenten om het werk met plezier, vakbekwaam en enthousiast te kunnen uitvoeren.  


Onze speerpunten voor de komende jaren zijn daarom:

- duurzaamheid en energietransitie

- doorlopende leerlijnen met het mbo

- uitbreiding betrokkenheid (regionale) bedrijven

- ondersteuning Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) bij TL en GL

- pedagogisch-didactische ontwikkeling van de docenten PIE


Ik ga ervan uit dat we, door gezamenlijk op te trekken, bovenstaande speerpunten handen en voeten kunnen geven, zodat we een belangrijke bijdrage en invulling kunnen leveren aan de ontwikkelingen die ons te wachten staan. 


Geniet van de komende feestdagen. We spreken elkaar weer in 2023!


Hartelijke groeten,

 

Wytze Algra / Landelijk coördinator 

coordinator@platform-pie.nl


‍Eerste vergadering PIE-adviesraad

Op 30 november jl. was de eerste vergadering van de PIE-adviesraad. De raad bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van het onderwijs, het bedrijfsleven, Vrienden van PIE en brancheorganisaties.

 

De taken van de adviesraad zijn het bestuur en de partijen onderling te informeren over wat er leeft binnen het technisch beroepsonderwijs en de technische branches en advies te geven met betrekking tot toekomstige beleidskeuzes. De eerste afspraken zijn gemaakt: we gaan concreet aan de slag met de thema's:
- docententekort
- professionalisering docenten
- promotie PIE

 

Weten wie er in de PIE-adviesraad deelnemen? Blader dan naar pagina 8 in het nieuwe PIE-zien‍Wisseling van regiocoördinator

Links: Brant Visser, rechts: Harrie Nanninga bij de overdracht van het coördinaat regio Noord

 

Op donderdag 1 december 2022 heeft Harrie Nanninga afscheid genomen als coördinator van regio noord (Friesland, Groningen, Drenthe). Harrie heeft deze regio 7,5 jaar aangestuurd. Bij deze willen we Harrie nogmaals bedanken voor het goede werk dat hij heeft verricht. Daarnaast heten we Brant Visser van harte welkom als nieuwe coördinator van de regio noord. We wensen hem een mooie en inspirerende tijd toe!


Contactgegevens Brant Visser: regio1@platform-pie.nl, tel. 06-25013108


‍Aanvalsplan techniek

Vijf technische sectoren hebben deze maand, samen met VNO-NCW en MKB Nederland, het "Aanvalsplan Techniek" gelanceerd. In het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt compleet anders in te richten voor technici. Het nieuwe systeem, de Gouden Poort, moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen. In samenwerking met betrokken partijen, zoals vakbonden en overheden, moet het Aanvalsplan in de komende tien jaar flinke extra investeringen losmaken en moeten zo’n 60.000 vacatures structureel worden ingevuld.

 

Techniekpactvoorzitter Thea Koster: ‘Het is een prachtig plan met - ook voor de ministeries en andere Techniekpactpartners - mooie aanknopingspunten’.

 ‍Nieuw PIE-zien gepubliceerd

 

De editie najaar 2022 van PIE-zien is gepubliceerd. Je leest/kijkt hierin o.a. over:
- terugblik ExPIErience 2022

- praktijkopdracht ontwerp fontein
- praktijkvoorbeeld doorlopende leerlijn PIE

- waterstofpanelen
- diverse interviews

 

Veel leesplezier!


Evaluatie CSPE PIE

 

Net als in voorgaande jaren verliep in het schooljaar 2021-2022 de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak anders dan anders. Normaal gesproken wordt het profielvak afgesloten met een CSPE (Centraal Schriftelijk Praktisch Examen) en kunnen scholen ervoor kiezen schoolexamens (SE) af te nemen.

 

Vanwege de COVID-19 pandemie en het feit dat normaal onderwijs lange tijd niet mogelijk was, is besloten ook in 2022 het beroepsgerichte profielvak af te sluiten met een schoolexamen. Scholen konden ervoor kiezen om de inhoud van de CSPE’s te gebruiken voor hun SE’s.

 

Hierbij de door 32 scholen ingevulde evaluatie van het CSPE 2022.‍ 


‍Managementbijeenkomst 

Op vrijdag 2 december 2022 vond een gezamenlijke managementbijeenkomst van de platforms PIE en M&T plaats. Tom Damen van het Cito gaf uitleg over de totstandkoming van de landelijke CSPE’s. Daarna presenteerde
Rick van Workum van VOION het onderwerp: Wat betekent de verantwoordelijkheid voor veiligheid en toezicht in praktijklokalen voor leidinggevenden?

 

Ter afsluiting werden de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van STO en de Nieuwe Leerweg met elkaar gedeeld.


Belangrijke data

Regiobijeenkomsten PIE:

9 maart 2023, 13.30 – 16.00 uur, regio 1, 2, 3, 4, 5 en 6

16 maart 2023, 13.30 – 16.00 uur, regio 7, 8 en 9

15 juni 2023, 13.30 – 16.00 uur, regio 7, 8 en 9

22 juni 2023, 13.30 – 16.00 uur, regio 1, 2, 3, 4, 5 en 6

 

Overzicht en contacten van de regio's


Vraag & aanbod: het werkt!

 

Via Vraag en aanbod op onze website had Fred Smeulders materiaal aangeboden. PIE-docent Bert Crompvoets heeft daar op ingehaakt en zie hierboven het resultaat! 

 

Aanbod is aangevuld: https://platform-pie.nl/onze-activiteiten?start=3

 

LinkedIn Platform PIE: https://www.linkedin.com/company/platformpie/


‍Interessante links...

Platform PIE - De Ronde 15 Best - 06 23 58 89 49 - info@platform-pie.nl

Afmelden