Nieuwsflits Platform PIE: Vooraankondiging ExPIErience - wekelijks STO informatie-uurtje