De resultaten van het onderzoek naar opgelopen achterstanden in het onderwijs vanwege coronaperikelen zijn door het SPV gepubliceerd. Opvallend zijn

de volgende uitkomsten:
- een meerderheid van de 1.500 respondenten geeft aan dat leerlingen grote tot zeer grote achterstanden hebben opgelopen als gevolg van de schoolsluiting en de coronaproblemen waar we nu nog mee te maken hebben; 
- veel respondenten geven aan dat deze achterstanden zijn opgelopen in zowel de beroepsgerichte vakken, de avo-vakken als de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen;
- over het algemeen zijn de deelnemers aan het onderzoek van mening dat de achterstanden niet (snel) ingehaald kunnen worden;
- veel docenten en hun leidinggevenden zijn van mening dat aanpassingen aan de examinering noodzakelijk zijn.

Het rapport is te downloaden via: https://www.platformsvmbo.nl/actueel/onderzoek-achterstanden

 

<< Terug naar het nieuwsoverzicht