Een korte tijd leek het erop dat de subsidieverstrekking voor de opleiding PIE niet meer door DUO gesubsidieerd werd, maar dat je daarvoor bij de STO regio moest zijn. Na een stevige lobby van ons platform voor

verlenging van de subsidieregeling is deze weer beschikbaar op de website van DUO, zie onderstaande link. Voorlopig tot en met 15 oktober 2021: wanneer je het voornemen hebt tot scholing aarzel dan niet, maar profiteer hier dan van, nu het nog kan.

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp

Voor de modules van het vmbo-profielvak PIE betaalt DUO 100%, met een maximum van € 6.000,-.

De subsidie wordt een gift als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
1. U behaalt uw certificaat binnen de officiële studieduur van het traject. Lukt dit niet, dan kunt u 1 keer verlenging aanvragen. U moet dan aan DUO doorgeven binnen welke termijn u verwacht het certificaat wél te behalen;
2. U e-mailt binnen 6 maanden na uw examen een kopie van uw certificaat naar kortescholingstrajecten@duo.nl. Let op: als u uw certificaat niet op tijd behaalt of mailt, moet u het volledige bedrag terugbetalen.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht