Protocollen en servicedocumenten zijn naast tips, adviezen en goede voorbeelden te vinden

op de website https://www.platformsvmbo.nl/corona. Deze informatie over het weer opstarten van het onderwijs in coronatijd is bedoeld om u te ondersteunen en op ideeën te brengen.  Het ‘Corona-deel’ van de website zal, net als het deel over (school-)examinering in coronatijd, een dynamisch karakter kennen waarop zeer regelmatig nieuwe content wordt geplaatst. Het platform-PIE is bij het tot stand komen van deze adviezen nauw betrokken.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht