Menu

Het best mogelijke PIE-onderwijs is een kwestie van doen
Kennis verzamelen en delen, zorgen voor een zo groot mogelijk netwerk voor en door docenten PIE, en de belangen van het PIE-onderwijs behartigen. Dat is kort gezegd wat we doen bij Platform PIE. De nadruk ligt wat ons betreft ook echt op doen.  

Op deze pagina vind je een overzicht van de activiteiten die we organiseren. Weten wat er precies wanneer en waar gebeurt? Kijk dan in onze agenda


Ieder jaar drie regiobijeenkomsten
Ieder jaar organiseren de regiocoördinatoren in ieder geval drie verschillende bijeenkomsten in hun regio. Zo’n bijeenkomst is hét moment voor docenten en andere leden uit de regio om elkaar te ontmoeten, ervaringen en kennis uit te wisselen, en tips te vragen en te delen. Iedere bijeenkomst heeft verder een eigen thema. Die thema’s sluiten aan op de actuele ontwikkelingen in het PIE-onderwijs. Vaak worden regiobijeenkomsten ook gecombineerd met andere activiteiten, zoals workshops, demonstraties, bedrijfsbezoek.


PIE en STO
De PIE-bijeenkomsten vormen een aanvulling op de bijeenkomsten van de STO-regio.

De STO richt zich regiobreed op het stimuleren van techniek(onderwijs) op het vmbo, het mbo en in het bedrijfsleven. De regiobijeenkomsten van Platform PIE gaan specifiek over PIE-gerelateerde onderwerpen, die zijn vastgesteld door de regio’s in het platform. Andersom kan een regio van Platform PIE, meerdere STO-regio’s bevatten.

De praktijk: bedrijfsbezoeken 

Regiocoördinatoren zorgen geregeld dat een regiobijeenkomst gecombineerd wordt met een bedrijfsbezoek. Zo vergroten we onze kennis van bedrijf en branche, en zoeken we de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. We kijken waar kansen liggen, en hoe we daarop in kunnen spelen. Daarnaast kijken we wat er in de praktijk speelt, wat docenten PIE daarvan kunnen leren – en wat ze er in de klas mee kunnen.

Ken je een interessant bedrijf dat onze aandacht verdient? Meld het ons dan vooral! Dat kan via het contactformulier.


Cursussen voor docenten
Docenten PIE kunnen via ons cursussen en trainingen volgen. Zo dragen we bij aan professionaliteit van docenten en aan de actualiteit van het PIE-onderwijs. We organiseren bijvoorbeeld nascholingscursussen installatie-, metaal- en elektrotechniek, en een keer per jaar een landelijke professionaliseringsdag voor docenten: ExPIErience.


OS1707 Iconen nieuwsbrief3 1

 

We helpen je graag te vinden wat je zoekt. Ook weten we dat docenten PIE, uitgevers, en andere organisaties ook al veel te bieden hebben om het PIE-onderwijs te versterken. Of het nou om methodes en lesmiddelen gaat, om creatieve werkvormen of algemene tips. Vraag wat je wilt en vind wat je zoekt in deze rubriek Vraag en aanbod.

 Wie   Wat
Pantarijn

Gezocht: docent natuur & techniek
Op de VMBO-locatie van Pantarijn in Wageningen zijn ze op zoek naar diverse docenten voor verschillende vakken. De werkzaamheden worden verricht op het vmbo met de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, en met ingang van 1 augustus 2021. Vacaturetekst

26-04-21

Porteum

Gezocht: docent PIE
Porteum Lelystad is op zoek naar een docent PIE, 1fte. Vacaturetekst

15-04-21

Gilde College

Gezocht: docent installatietechniek
De locatie Gorinchem van het Gilde College is op zoek naar een docent installatietechniek die met ingang van 1 augustus 2021 energiek van start gaat. Volledige vacaturetekst.

25-03-21

 


Platform PIE is een vraagbaak over PIE voor directie en teamleiders van vmbo-scholen en ROC’s. We zitten geregeld aan tafel bij gesprekspartners als OCW, brancheorganisaties en andere platforms. Zo zorgen we ervoor dat signalen uit het veld op de juiste plek terechtkomen. En andersom weten we vaak het antwoord op vragen uit het veld, en kunnen we het anders vaak snel achterhalen.


We maken ons sterk voor alles dat met PIE te maken heeft
We komen op voor de belangen van het PIE-onderwijs. We zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij Sterk Techniekonderwijs (STO), zijn gesprekspartner van OCW, en onderhouden goede contacten met lerarenopleidingen. Daardoor hebben we bijvoorbeeld kunnen realiseren dat de eisen voor bevoegdheden realistischer werden geformuleerd. En zorgen we ervoor dat de bijscholingscursussen voor PIE-docenten goed aansluiten op de praktijk.