Menu

We maken ons sterk voor alles dat met PIE te maken heeft
We komen op voor de belangen van het PIE-onderwijs. We zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij Sterk Techniekonderwijs (STO), zijn gesprekspartner van OCW, en onderhouden goede contacten met lerarenopleidingen. Daardoor hebben we bijvoorbeeld kunnen realiseren dat de eisen voor bevoegdheden realistischer werden geformuleerd. En zorgen we ervoor dat de bijscholingscursussen voor PIE-docenten goed aansluiten op de praktijk.