Het Expertnetwerk legt de link tussen onderwijs en bedrijfsleven. Op die manier kunnen praktische problemen in de aansluiting tussen werk en onderwijs opgelost worden. Dit netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties en het bestuur van Platform PIE. Ze komt 2 keer in het jaar bij elkaar. Voor deze bijeenkomsten worden experts uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten.

In het Expertnetwerk zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

  • Wij Techniek
  • Techniek Nederland
  • NVON
  • Metaalunie
  • NVKL
  • Kwartiermakers SPV
  • Bestuur Platform PIE