Mooi plaatje

1 Afbeelding zegt meer dan veel woorden: klik op de knop regiocoördinatoren voor de verdeling en contactgegevens van de regio’s.

Regiocoördinatoren

Voor docenten, door docenten: niet voor niets een leus die samenhangt met de naam Platform PIE. Om de ontwikkelingen, belangen en docentenwensen per regio goed op te volgen steken regiocoördinatoren de handen uit de mouwen, bieden een luisterend oor of beantwoorden de vragen van docenten en directies op het gebied van PIE. Aangezien onze regiocoördinatoren allen als docent PIE werkzaam zijn, spreken en handelen zij uit ervaring en begrijpen als geen ander waar u als docent mee te maken heeft.

Regiobijeenkomsten

3 Keer per jaar organiseren de regiocoördinatoren een bijeenkomst in hun regio. Tijdens deze bijeenkomst komen de leden/docenten uit die regio bijeen om PIE-kennis uit te wisselen, elkaar van tips te voorzien. De bijeenkomst wordt verder inhoudelijk vormgegeven door er een thema aan te koppelen (professionaliseringsactiviteit, bedrijfsbezoek of demonstratie). 

Leuke bijkomstigheid voor onze leden: bij deelname aan een regiobijeenkomst of de jaarlijkse congresdag ontvangen zij een certificaat.

Bedrijfsbezoeken

Met regelmaat verzorgt een regiocoördinator een regiobijeenkomst gecombineerd met een bedrijfsbezoek. We zoeken hiermee de aansluiting onderwijs – bedrijfsleven op: waar liggen er kansen en hoe spelen we daar op in? Maar ook: wat speelt er in de praktijk waar wij als docenten van kunnen leren?

Kent u een interessant bedrijf dat de aandacht van onze leden verdient? Meld het ons via het contactformulier.

Cursussen in de regio

Het platform organiseert cursussen en trainingen zowel vraag- als aanbodgestuurd. Bij een voldoende aantal deelnemers kan een regiocoördinator besluiten een regio-specifieke cursus te organiseren. Een voorbeeld hiervan is een cursus Procestechniek. Anderzijds kan een cursus ook een voortvloeisel zijn van een landelijke ontwikkeling, waarbij alle leden in de gelegenheid gesteld worden deze binnen hun regio te volgen. Een voorbeeld hiervan zijn de nascholingcursussen installatie-, metaal- en elektrotechniek.

Vraag en aanbod

Heeft uw school een vacature voor een collega PIE-docent? Of bent u nog op zoek naar een stuk inventaris van het praktijklokaal PIE? Neem dan contact op met de regiocoördinator om uw vraag/aanbod binnen de regio te verspreiden of bespreekbaar te maken in de regiobijeenkomst.

De rubriek Vraag en Aanbod in onze nieuwsbrief is een ook mooie gelegenheid om aan uw vraag of aanbod publiciteit te geven. Maar misschien heeft u ook een interessante blog, artikel of nieuwsitem te delen met alle PIE-betrokkenen. Stuurt u daarvoor een mail naar nieuwsbrief@platform-pie.nl

Landelijk coördinator: regio-ondersteunend en -overstijgend

Soms zijn er nieuwe ontwikkelingen, vragen en informatie die regio-overstijgend van belang zijn. Dan komt onze landelijk coördinator in beeld. Sterker nog: hij is vaak al in beeld doordat hij actief betrokken is in ons gehele netwerk. Hij ondersteunt regionale activiteiten, voorziet de regiocoördinatoren van de nodige informatie, leidt het regiocoördinatorenoverleg en neemt deel aan landelijke overleggen. Verder heeft hij een signalerende en initiërende functie: signaleert de landelijk coördinator bijvoorbeeld een bepaalde cursusbehoefte, dan zal hij polsen of deze behoefte regionaal is, of landelijk uitgerold kan worden en onderneemt stappen voor de verdere organisatie ervan. 

Contact met onze landelijk coördinator kan via coordinator@platform-pie.nl. Voor een persoonlijk contact vindt u zijn contactgegevens hier.