Bekijk eerdere uitgaves van het online magazine PIE-zien:

Winter 2022

ExPIErience 2022

Voorjaar 2022

Winter 2021

ExPIErience 2021

Voorjaar 2021

Najaar 2020

ExPIErience 2020

Voorjaar 2020

De eerdere edities (vanaf najaar 2018) zijn op te vragen bij secretariaat@platform-pie.nl.