Bekijk eerdere uitgaves van het online magazine PIE-zien:

Najaar 2020

ExPIErience 2020

Voorjaar 2020

Najaar 2019

ExPIErience 2019

De oudere edities (vanaf najaar 2018) zijn op te vragen bij secretariaat@platform-pie.nl.