De inhoud van het keuzevak duurzame energie is aangepast en gepubliceerd. Deze versie is helaas niet voorzien van een versienummer. De naam van het keuzevak Duurzame energie (in en rond huis) is ongewijzigd, de inhoud is echter op tal van punten aangepast.  
 
De wijzigingen zijn op initiatief van het Platform PIE, in samenwerking en na consultatie van vertegenwoordigers van onder meer OTIB, docenten PIE, het MBO en installateurs, tot stand gekomen. Bij het zorgvuldig formuleren van het voorstel is rekenschap gegeven van alle wensen die we hebben ontvangen, de actuele situatie, ontwikkelingen rondom duurzame energie, de doelstellingen van het vmbo en in het bijzonder de uitvoerbaarheid op onderdelen in de vmbo-onderwijssituatieÔÇŁ. Dit alles omdat het huidige examenprogramma ogenschijnlijk als grondslag een beroepenanalyse kent zoals in het mbo gebruikelijk is; dit in tegenstelling tot het vmbo wat ori├źnterend is en beroepsrichtingen laat zien. In de dagelijkse praktijk van het vmbo is gebleken dat scholen en haar docenten geen of zeer moeilijk invulling kunnen geven aan het keuzevak duurzame energie doordat de exameneisen op onderdelen niet geheel aansluiten bij de doelen van en de haalbaarheid binnen het vmbo.
 
We zijn dan ook blij met de vastgestelde inhoud en de publicatie van de herziening van dit keuzevak. We bedanken hierbij iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

28-05-18