Tips & trends

 

Sterk beroepsonderwijs Nieuwe leerweg webbanner 300x250px

 Op de website Sterk beroepsonderwijs is de informatie over de nieuwe leerweg geactualiseerd. Klik op de afbeelding om naar de website / nieuwe leerweg te gaan. 

De inhoud van het keuzevak duurzame energie is aangepast en gepubliceerd. Deze versie is helaas niet voorzien van een versienummer. De naam van het keuzevak Duurzame energie (in en rond huis) is ongewijzigd, de inhoud is echter op tal van punten aangepast.  
 
De wijzigingen zijn op initiatief van het Platform PIE, in samenwerking en na consultatie van vertegenwoordigers van onder meer OTIB, docenten PIE, het MBO en installateurs, tot stand gekomen. Bij het zorgvuldig formuleren van het voorstel is rekenschap gegeven van alle wensen die we hebben ontvangen, de actuele situatie, ontwikkelingen rondom duurzame energie, de doelstellingen van het vmbo en in het bijzonder de uitvoerbaarheid op onderdelen in de vmbo-onderwijssituatie”. Dit alles omdat het huidige examenprogramma ogenschijnlijk als grondslag een beroepenanalyse kent zoals in het mbo gebruikelijk is; dit in tegenstelling tot het vmbo wat oriënterend is en beroepsrichtingen laat zien. In de dagelijkse praktijk van het vmbo is gebleken dat scholen en haar docenten geen of zeer moeilijk invulling kunnen geven aan het keuzevak duurzame energie doordat de exameneisen op onderdelen niet geheel aansluiten bij de doelen van en de haalbaarheid binnen het vmbo.
 
We zijn dan ook blij met de vastgestelde inhoud en de publicatie van de herziening van dit keuzevak. We bedanken hierbij iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

28-05-18

Het Bèta Challenge Consortium heeft een mooie uitgave gemaakt over het onderwijsconcept Bèta Challenge programma. Voor het aanvragen van deze brochure of meer informatie over het programma verwijzen wij je naar de website van Bèta Challenge

De vraag naar technisch vakmanschap stijgt, maar techniek is nog altijd niet de eerste studie- of beroepskeuze van jongeren. Onbekendheid met het vak techniek en de beroepsmogelijkheden zijn belangrijke oorzaken. Daarom heeft OTIB diverse voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om jongeren kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van techniek en hun eigen kansen.      

Al deze voorlichtingsmaterialen zijn opgenomen in de brochure "OTIB Producten - Voorlichting". Deze brochure is op te vragen via info@otib.nl.