Tips & trends

Het Bèta Challenge Consortium heeft een mooie uitgave gemaakt over het onderwijsconcept Bèta Challenge programma. Voor het aanvragen van deze brochure of meer informatie over het programma verwijzen wij je naar de website van Bèta Challenge

De vraag naar technisch vakmanschap stijgt, maar techniek is nog altijd niet de eerste studie- of beroepskeuze van jongeren. Onbekendheid met het vak techniek en de beroepsmogelijkheden zijn belangrijke oorzaken. Daarom heeft OTIB diverse voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om jongeren kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van techniek en hun eigen kansen.     

OTIB Productenvoorlichting

 

 

Al deze voorlichtingsmaterialen zijn opgenomen in de brochure "OTIB Producten - Voorlichting". Deze brochure is op te vragen via info@otib.nl of te downloaden door op de afbeelding te klikken. 

Hieronder vindt u, op alfabetische volgorde, een overzicht van PIE-gerelateerde websites, vakbladen, literatuur etc.

Beroepsgerichte programma's vmbo

Op deze site vindt u inhoudelijke informatie over het profiel PIE.
http://vernieuwingvmbo.nl 

Bijscholing vmbo

Beroepsgerichte vmbo-docenten vinden op deze site een bijscholingsaanbod voor de nieuwe profielen.
https://bijscholingvmbo.nl 

Deze pagina biedt een overzicht van leermiddelen die de docent PIE ter beschikking staan. Heeft u zelfontwikkelde of "gevonden" leermiddelen en wilt u dit delen met uw collega's? Stuur dan een mail naar het secretariaat. Uw collega's stellen dit zeer op prijs. 

Methodes - Computergames - Lesbrieven