De vraag naar technisch vakmanschap stijgt, maar techniek is nog altijd niet de eerste studie- of beroepskeuze van jongeren. Onbekendheid met het vak techniek en de beroepsmogelijkheden zijn belangrijke oorzaken. Daarom heeft OTIB diverse voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om jongeren kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van techniek en hun eigen kansen.      

Al deze voorlichtingsmaterialen zijn opgenomen in de brochure "OTIB Producten - Voorlichting". Deze brochure is op te vragen via info@otib.nl.