26-06-2024

4e bijeenkomst netwerk TIV

Het doel van het netwerk is scholen te ondersteunen die het praktijkprogramma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) willen gaan uitvoeren. Hieraan geven de platforms PIE en M&T concrete invulling door netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Titel: TIV
Datum:
26 juni 2024
Tijd:  van 13.30 tot maximaal 16.00 uur
Locatie: Grand Café, VO-raad, Aïdadreef 4, Utrecht
Thema: “Praktische invulling van het TIV-programma”
Aanmelden: via onderstaand formulier

Op 26 juni 2024 vindt de eerstvolgende netwerkbijeenkomst plaats. Het thema: “praktische invulling van het TIV-programma”. Twee scholen zullen delen hoe ze het programma hebben ingevuld en Konra Buls (Pijnenburg TechniekScouting) zal ingaan op het opbouwen van het programma en wat daarvoor nodig is. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, te netwerken en kennis uit te wisselen.

Programma:

  • Korte terugblik
  • Examen programma Techniek en Innovatief Vakmanschap (zie SLO voor programma examen) – Van onderwijsinhoud naar een examenprogramma
  • Presentatie van een school die TIV gaat invoeren
  • Ontwikkel een TIV project opdracht aan de hand van een ontwerptool en formats. We nemen u mee en u kunt direct praktisch aan de slag. (door Konra Buls, Pijnenburg Techniek Scouting)
  • Presentatie van een tweede school die TIV gaat invoeren
  • Informatie netwerk Techniek en Innovatief Vakmanschap (samen ontwikkelen van onderwijs materiaal)
  • Wat verder ter tafel komt

Aanmelden