Doelgroepen

Donderdagmiddag = PIE-middag!

Platform PIE is er primair voor scholen in het vmbo, praktijkonderwijs en vso die het profiel PIE, of keuzevakken uit het profiel PIE aanbieden. Wij zetten alles in het werk om de techniekdocent, en natuurlijk specifiek de PIE-docent, als professional te laten groeien. Dit doen wij door kennisuitwisseling te organiseren via regiobijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en cursussen en bij gelegenheid als belangenbehartiger op te treden. Wij kijken met een frisse, kritische blik naar landelijke en regionale ontwikkelingen en zijn vertaler van het belang van het onderwijsveld naar de branche en omgekeerd. Concreet vertaalt zich dat in onderstaande activiteiten, die in principe op dondermiddagen worden ingepland.

We helpen je te ontwikkelen als professional …
Het platform is er in de allereerste plaats voor docenten. Jullie geven het onderwijs tenslotte vorm, en zijn onmisbaar voor een inspirerende, krachtige en eigentijdse opleiding PIE. We informeren je over het behalen van je bevoegdheid, het vergroten van je vakbekwaamheid, het vormgeven van de uitdagendste lessen en het up-to-date houden van je technische kennis.

… en zorgen dat je kennis en kunde snel en simpel eigen kunt maken
Dat doen we in de eerste plaats door docenten PIE met elkaar in contact te brengen. Online, en in de echte wereld. Op onze website en in onze nieuwsbrief delen docenten en organisaties tips en trends, ook is er ruimte voor vraag en aanbod van docenten. Daarnaast organiseren we regiobijeenkomsten, cursussen en bedrijfsbezoeken.

Lees meer

We helpen je school naar het juiste niveau …
Als directeur of teamleider sta je voor de kwaliteit van jouw school. Als het om het organiseren van PIE-onderwijs gaat, komt daar wel het een en ander bij kijken. Je hebt bevoegde en bekwame docenten nodig, de juiste ruimtes en gereedschappen en de financiële middelen om dat allemaal te realiseren. Daarbij ondersteunt platform PIE.

… via je docenten, advies en subsidies
We professionaliseren docenten, en delen kennis met hen. Ook adviseren we graag over PIE-onderwijs, we beantwoorden je vragen en helpen u op weg. Daarnaast ondersteunen we je bij het aanvragen en op een juiste manier inzetten van subsidies voor Sterk Techniekonderwijs en Sterk Beroepsonderwijs.

Krijgen we van meerdere scholen signalen over een bepaald onderwerp? Dan pakken we dit landelijk op en met resultaat. Zo hebben we samen met VOION gewerkt aan veiligheidsinstructiekaarten voor het gebruik van apparatuur en gereedschappen in praktijklokalen. Ten slotte brengen we vraag en aanbod samen. Heb je een vacature voor een PIE-docent? Of zoek je inventaris voor het praktijklokaal PIE? Kijk dan bij Vraag en Aanbod of neem contact op met de regiocoördinator. Die helpt je graag verder.