Hartelijk dank voor uw interesse in Platform PIE. Het lidmaatschap bedraagt voor het schooljaar 2018/2019 € 500,00 per school. Zijn er nog meer docenten van uw school die ingeschreven willen worden?: het lidmaatschap wordt per school betaald, dus collega’s kunnen gratis deelnemen. Het contributiebedrag is inclusief administratiekosten voor bijscholingen en cursusdagen die door Platform PIE zelf worden georganiseerd. 

Een eventuele opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe schooljaar, dient schriftelijk voor 1 mei van het lopende schooljaar aan het secretariaat van het Platform PIE doorgegeven te worden. Facturatie geschiedt normaliter in januari van het lopende schooljaar. Voor een eerste kennismaking met de werkwijze van ons platform nodigen wij u uit om vrijblijvend een regiobijeenkomst bij te wonen. Neem hiervoor contact op met de regiocoördinator van uw regio. 

Aanmelden Platform

School:
Vul uw schoolnaam in
Vul uw straatnaam/lokatieadres in
Vul uw postcode en woonplaats in
Vul uw telefoonnummer in.
Vul uw website in
Vul uw e-mailadres in
Facturatiegegevens:
Ongeldige invoer
Vul uw straatnaam/lokatieadres in
Vul uw postcode en woonplaats in
Vul uw e-mailadres in
Ongeldige invoer
Docent(en) gegevens:
Vul uw naam in
Vul uw telefoon nummer in
Vul uw e-mailadres in
Vul uw geboortedatum in.
(1) Uw geboortedatum gebruiken wij alleen voor de certificaten die elke docent bij de eerstvolgende regiobijeenkomst ontvangt. Onze regiobijeenkomsten en bijscholingen/trainingen zijn, tenzij anders vermeld, gevalideerd door Registerleraar.

Wilt u meer docenten toevoegen?
Vul dan hieronder hun naam, e-mailadres en telefoonnummer in.
Ongeldige invoer