Docenten PIE

We helpen je te ontwikkelen als professional …
Het platform is er in de allereerste plaats voor docenten. Jullie geven het onderwijs tenslotte vorm, en zijn onmisbaar voor een inspirerende, krachtige en eigentijdse opleiding PIE. We informeren je over het behalen van je bevoegdheid, het vergroten van je vakbekwaamheid, het vormgeven van de uitdagendste lessen en het up-to-date houden van je technische kennis.


… en zorgen dat je kennis en kunde snel en simpel eigen kunt maken
Dat doen we in de eerste plaats door docenten PIE met elkaar in contact te brengen. Online, en in de echte wereld. Op onze website en in onze nieuwsbrief delen docenten en organisaties tips en trends, ook is er ruimte voor vraag en aanbod van docenten. Daarnaast organiseren we regiobijeenkomsten, cursussen en bedrijfsbezoeken.

Je regio

Iedere regio heeft een eigen netwerk …
We willen onze activiteiten goed af kunnen stemmen op wat er echt speelt in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Daarom hebben we regionale docentennetwerken opgezet, met elk een eigen regiocoördinator. De coördinatoren hebben een verbindende, faciliterende en organiserende rol. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor docenten en scholen, en organiseren de regiobijeenkomsten. Hieronder vind je de regio’s én hun coördinatoren:

  • Regio 1: Noord Nederland
  • Regio 2: Overijssel, Gelderland Oost
  • Regio 3: Gelderland Zuid West
  • Regio 4: Midden Nederland
  • Regio 5: Noord Holland
  • Regio 6: Zuid Holland West
  • Regio 7: Zuid Holland Oost
  • Regio 8: Zeeland, West Brabant
  • Regio 9: Oost Brabant, Limburg
  • Landelijk coördinator

… en levert zijn eigen input voor landelijke verbetering
De regio’s leveren ook input voor de landelijke richting van het platform. Docenten bespreken in hun eigen regio immers wat er speelt en leeft in het vmbo, en hoe ze daarmee om moeten, kunnen en willen gaan. Ook hebben de regio’s een belangrijke rol bij het afstemmen van keuzevakken, het buitenschools leren, het samenwerken in Sterk Techniekonderwijs en bij het verbeteren van de stages.

Je bevoegdheid

Voor PIE-onderwijs is een PIE-bevoegdheid nodig …
Niet iedereen kan PIE-onderwijs geven – en ook niet iedereen mag het. Je hebt als docent een bevoegdheid nodig. Die kun je halen aan een van de lerarenopleidingen voor technisch beroepsonderwijs. Het gaat dan specifiek over bekwaamheidseisen voor metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.


… maar die hoef je niet per se in je eentje te hebben
Heb je niet je volledige bevoegdheid? Dan kun je vaak tóch PIE-onderwijs geven, zolang je dat dan maar doet in een team van docenten die met elkaar wel de juiste bevoegdheden hebben. Dit noemen we een teambevoegdheid. Voor de vakken metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek moeten de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen voor die vakken. Dan kun je er immers voor zorgen dat alle onderdelen gegeven worden door ter zake bevoegde leraren.


Zien waar je staat én hoe je verder komt
Natuurlijk wil je weten of je bevoegd bent, of wat je nog moet doen om je bevoegdheid te halen. Daar is gelukkig een praktisch hulpmiddel voor ontwikkeld: het screeningsdocument. Dat geeft je een goed overzicht van waar je op dit moment staat met betrekking tot je bevoegdheid en je (versnelde) professionaliseringstraject. Het document kan ook meteen gebruikt worden bij de intake op de hogescholen. Meer weten over de screening? Lees dan de inleiding op het document, of bekijk de uitlegvideo van het Expertisecentrum Professionalisering Beroepsonderwijs.

Waar je de (deeltijd)opleiding tot PIE-docent kunt volgen:

ECPB, samenwerkende hogescholen:
Fontys Hogescholen, Eindhoven. Contactpersoon: Roel Martens, r.martens@fontys.nl
Hogeschool Windesheim, Zwolle. Contactpersoon: Michel Greven, m.greven@windesheim.nl
HR, Rotterdam. Contactpersoon: Marcel van Wijk, m.van.wijk@hr.nl

Flyer ECPB

 

En ook:

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam. Contactpersoon: Jasper Kooper, j.j.kooper@hva.nl

 

Factsheet VOION Routes naar werken in het voortgezet onderwijs van VOION

Je professionaliteit

Als docent blijf je altijd groeien …
Kennis en ervaring opdoen en uitwisselen is belangrijk voor professionals in PIE. Het vakgebied is immers breed (niemand is nog uitgeleerd) en de ontwikkelingen in de techniek gaan soms snel (geen PIE-professional raakt ooit uitgeleerd). Inhoudelijk én didactisch zoeken docenten PIE verdieping en verbreding. Ze willen op de hoogte blijven van ontwikkelingen, zoals milieumaatregelen en techniek, CO2-reductie, energietransitie en technische innovaties.

… we helpen je daar graag bij
We organiseren regelmatig cursussen en trainingen voor docenten PIE, vaak in samenwerking met de kwartiermakers van SPV/Bijscholing VMBO. De ene keer aanbodgestuurd, de andere keer als antwoord op een concrete vraag. Maar we zorgen altijd dat ze aansluiten bij de jongste ontwikkelingen in het werkveld. Vaak worden cursussen en trainingen regionaal georganiseerd, en een enkele keer ook landelijk. Wil je weten welke professionaliseringsbijeenkomsten je waar en wanneer kunt bezoeken? Kijk dan in de agenda. Daarnaast bevelen we ook het professionaliseringsaanbod van Bijscholingen VMBO van harte aan.

Je bevoegdheid

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden …
Als docent PIE gebruik je lesmethodes, lesbrieven, en digitale hulpmiddelen als instructievideo’s en games. Het goede nieuws is: dat ís er allemaal al. Het is alleen nog een kwestie van kiezen. Daarom bieden we je via onderstaande link een overzicht van de ons bekende leermiddelen. Bij de rubriek “Vraag en aanbod” vind je vacatures, en tips en trucs van je collega’s. Hier vind je verschillende bronnen over vakdidactiek.

Leermiddelen Vraag en aanbod Vakdidactiek


… maar je kunt het wél verbeteren
Vraag en aanbod zegt het al: het is een punt waar je informatie kunt halen én brengen, dus heb je zelf werkvormen, lessen of methodes ontwikkeld? Meld het dan vooral! Ook als je bekend met methodes die nu nog niet op onze website staan. Zo helpen we samen het onderwijs PIE vooruit.