13-03-2024

Adviesraad PIE

De PIE-Adviesraad heeft de volgende taak:

Het informeren van het platformbestuur (en partijen onderling) wat er leeft bij de betrokkenen van het technisch beroepsonderwijs en de technische branches, in het bijzonder gericht op Platform PIE. De relatie onderwijs-arbeidsmarkt komt hier bij elkaar. Daarnaast heeft de adviesraad de taak het bestuur van advies te voorzien met betrekking tot toekomstige beleidskeuzes voor het platform.

Informatie over de vergadering van de PIE-Adviesraad van 13 maart 2024 is op te vragen bij secretariaat@platform-pie.nl