11-02-2021

Klankbordgroep flexibel keuze-aanbod

Startdocument voor het praktijkgerichte programma Mobiliteit & Transport

Stand van zaken huidige planning

De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s heeft betrekking op o.a. de licentiegebonden vakken, waarvan M&T er eentje is (naast (BWI, Groen, HBR, MVI, PIE en MaT). De ontwikkelgroepen zijn in oktober 2020 voor het eerst samen geweest. Het ontwikkelwerk is voor de licentiegebonden programma’s toen niet van start gegaan omdat de ontwikkelgroepen niet compleet waren. De start van de ontwikkelgroepen voor de licentiegebonden programma’s is nu gepland voor januari/februari. De pilotscholen volgden ontwikkelgroepen op 13 januari jl. Toen vond de eerste bijeenkomst van pilotscholen plaats. Tot de zomervakantie 2021 is dit de pre-pilotfase waarin voorbereid wordt op de pilotfase. In 2024 moeten alle vmbo-scholen die nu de gl en/of tl aanbieden de nieuwe leerweg gaan aanbieden.

De ontwikkelgroep M&T heeft als enige licentiegebonden programma wel een start gemaakt. Vanaf begin december 2020 heeft de ontwikkelgroep Mobiliteit & Transport gewerkt aan een startnotitie voor het praktijkgerichte programma voor de nieuwe leerweg in het vmbo. Het praktijkgerichte programma Mobiliteit & Transport is een licentiegebonden programma. Gedurende de voorbereidingsfase van de pilot (januari-juni 2021) werkt de ontwikkelgroep, samen met o.a. de pilotscholen, verder aan het eerste concept-examenprogramma (‘versie 1’) dat de basis moet zijn voor het onderwijs in volgende schooljaren. In deze notitie wordt de denkrichting beschreven.

Flexibel aanbod 11 februari 2021, reactie op startdocument

Het startdocument M&T is ook naar het Platform M&T gestuurd met het verzoek om een reactie, ook van de ‘achterban’. Dat willen wij graag mogelijk maken voor alle scholen die een GL-programma op hun school uitvoeren. Daarbij zullen ook aanwezig zijn de SLO, leden van de ontwikkelgroep M&T en de pilotschol M&T. We organiseren daarvoor de online bijeenkomst op donderdagmiddag 11 februari 2021 van 15.00-16.30 uur.

Zorg dat u erbij bent en meld u aan bij: secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl.