Lesmaterialen

Lesmaterialen

Lesboek Banden en Wielen

SVOB heeft voor de praktijk- en vmbo scholen een lesboek ontwikkeld voor het traject “Banden en Wielen” met daaraan gekoppeld een e-learning. Het nieuwe lesboek is geschikt voor VMBO, PRO en VSO scholen. Wilt u een indruk krijgen van hoe het is geworden? Dan kunt u alvast enkele hoofdstukken inzien via het inkijkexemplaar.

We stellen het op prijs als u praktijkopdrachten wilt delen met uw collega’s.