27-05-2024

Keuzevakken in het vmbo: bijna allemaal aangeboden

Het vmbo kent 190 beroepsgerichte keuzevakken. Op twee na zijn deze in 2023 allemaal aangeboden en is er examen in gedaan. Met stip op 1 staat sinds de invoering van de profielen ‘Ondernemen’. Nieuw in 2023 was het keuzevak Edelmetaal bewerken, twee leerlingen hebben examen gedaan in dit keuzevak.

Lees meer