27-05-2024

Mag je een keuzevak op een ander niveau aanbieden dan de leerweg waarin de leerling zit?

Alle keuzevakken mogen door alle leerlingen gevolgd worden. Er zijn keuzevakken die, volgens het examenprogramma, bedoeld zijn voor één leerweg. Dit heeft vooral te maken met de doorstroommogelijkheden op het mbo. Kijk voor de volledige info op onderstaande link.

Meer informatie