19-10-2023

Onderzoek Beroepsbeeld van een leraar

Beroepsbeeld van een leraar

We hebben een prachtig vak en we zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt dan ook veel over ons geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt: wij zelf.

Met Beroepsbeeld Leraar bouwen wij als leraren uit het primair-, voortgezet-, speciaal- onderwijs en het mbo samen aan een beeld van ons beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt ons om eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. En het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan ons beroep.

Stichting Platforms VMBO biedt jou (beroepsgerichte én avo-docent) een unieke mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan het opbouwen van het Beroepsbeeld Leraar en het beroep door jouw ogen te laten zien. In deze workshop ben jij aan zet en kun je visie delen met je collega’s en je eigen opvattingen aandragen om zo het beroepsbeeld nog completer te maken Want ook jij hebt een eigen kijk op het beroep, een eigen manier van leraar zijn en een eigen toekomstbeeld. Jouw bijdrage telt.

Je bent van harte welkom je ervaring met ons te delen op donderdag 23 november van 15.00 tot 17.00 uur in Postillion Hotel Bunnik

Koffie en thee staan voor je klaar! Meld je aan via een mail aan info@platformsvmbo.nl

Deze workshop is onderdeel van Beroepsbeeld Leraar on Tour, een landelijke tour langs docenten door heel Nederland. Al zo’n 600 van hen hebben hun verhaal gedeeld. Hun trots en toewijding. Hun dilemma’s en uitdagingen.

Het opstellen van het Beroepsbeeld Leraar wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De initiatiefnemers zijn de lerarenorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en Platform VVVO. Onder regie van Kennisland wordt het beroepsbeeld leraar opgesteld.