19-10-2023

Oproep voor leidinggevenden in het vmbo: goede basis in het nieuwe vmbo

Oproep voor schoolleiders/leidinggevenden in het vmbo (beroepsgericht): 

Een goede basis in het nieuwe vmbo? Laat het ons weten voor maandag 13 november!

 

In opdracht van het ministerie van OCW/NRO heeft een consortium van onderzoekers* de afgelopen jaren de invoering van Vernieuwing vmbo gevolgd. 

Met dit onderzoek willen we een ‘eindbalans’ opmaken: hoe kijkt u aan tegen de impact en mogelijkheden van Nieuw vmbo? 

De enquête informeert naar (beleids)keuzes die uw school de afgelopen jaren gemaakt heeft, hoe die op uw school hebben uitgepakt: voor leerlingen, docenten, uw onderwijs en uw school en waar uw ambities/wensen liggen voor de doorontwikkeling van het vmbo.   

 

We nodigen schoolleiders/leidinggevenden in het vmbo (beroepsgericht) van harte uit om via onderstaande link deel te nemen. 

https://www.kbanijmegen.nl/survey/index.php/934161?lang=nl

 

De resultaten van de enquête worden in focusgroepen besproken. Eind dit jaar verschijnt de rapportage. 

*Het consortium bestaat uit onderzoekers van KBA, ResearchNed, SEO, ROA en Bureau Turf.