06-11-2023

Praktijkgericht programma’s GL/TL

In het vmbo doet zich een nieuwe ontwikkeling voor: praktijkgerichte programma’s in de gemengde en/of theoretische leerweg (gl en/of tl). Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen die dat willen, één of meer praktijkgerichte programma’s aanbieden in de gl en tl.

Bijeenkomst TIV (Techniek en Innovatief Vakmanschap). Meer informatie vind je op de website van de Stichting Platforms Vmbo ( Praktijkgerichte programma’s – Stichting Platforms vmbo ). Bekijk hieronder de animatie.