18-12-2023

Reactie VO-raad, SPV en Platform-TL op besluit praktijkgerichte vakken vmbo gl en tl

De VO-raad, SPV en Platform-TL staan positief tegenover het versterken van de praktijkgerichte component in het voortgezet onderwijs en zijn verheugd over de invoering van praktijkgerichte vakken in de gl en tl. De wijze waarop de praktijkgerichte vakken nu worden ondergebracht in de gl roept veel vragen op die tot op heden nog niet zijn opgelost. Dat is de insteek van onze gezamenlijke reactie op de internetconsultatie ‘Besluit praktijkgerichte vakken vmbo gl en tl’.

Bekijk hele artikel