17-05-2024

Nieuwsflits 16-05-2024 Oproep invullen vragenlijst conceptsyllabus PIE

16-05-2024

Beste PIE-docent,

Nu is een goed moment om jouw mening te delen en invloed uit te oefenen op  de conceptsyllabus PIE. Tot en met 26 mei 2024 kan je jouw input leveren via de vragenlijst. Een link naar deze vragenlijst, alsook naar de syllabus vind je in onderstaande officiële mededeling van Mijn Examenblad, CvTE.

Jouw medewerking en actieve bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en coördinatoren Platform PIE


Uit: Mijn Examenblad CvTE Officiële Mededeling PROEF: Veldraadpleging over de conceptsyllabus Produceren, Installeren en Energie

Beste examensecretarissen en docenten PIE,

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Conceptsyllabus

In 2023 is in opdracht van het CvTE de syllabuscommissie PIE gestart. Een syllabus is een toelichting op het examenprogramma van het profielvak. De commissie heeft gewerkt aan het actualiseren van de syllabus, heeft overladenheid in het programma teruggebracht en heeft enkele onderdelen verplaatst voor een logischere indeling.

Veldraadpleging

De syllabuscommissie legt de conceptsyllabus graag voor aan docenten PIE en andere belanghebbenden. Middels een digitale enquête kun je adviseren over de voorgestelde wijzigingen aan de syllabus van PIE. Wij stellen je mening zeer op prijs.

Je kunt de conceptsyllabus via de onderstaande link inzien. De enquête staat open tot en met zondag 26 mei 2024. Het is niet mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan. We raden daarom aan om de conceptsyllabus te lezen voor je de vragenlijst start.

De resultaten van deze veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe syllabus PIE. De voorlopige planning is dat er voor het eerst volgens de nieuwe syllabus geëxamineerd wordt in 2027.

Wij zien je reactie op de enquêtevragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Maurice Hameleers, Marcel Claessens, Elsa Postma
Clustermanagers beroepsgericht
College voor Toetsen en Examens

Deze mailing is verzonden aan (plaatsvervangende) examensecretarissen en geregistreerde docenten PIE. Er is een kopie van deze mailing verzonden aan schaduwsecretarissen vmbo bb/kb en gl profielvak PIE.

Over deze verzending
Examenblad.nl is de officiële website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Via de e-maildienst van Examenblad.nl verstuurt het CvTE officiële mededelingen over de centrale examens. Je kunt niet reageren op dit bericht. Heb je een vraag over de inhoud van deze mailing, neem contact met ons op.

Je gegevens
Naam: Maurice Hameleers
E-mailadres: m.hameleers@cvte.nl
Instellings- en vestigingscode: 99CV67
Rol(len): Examensecretaris

Je kunt je gegevens inzien via Mijn Examenblad. Je treft daar ook eerder aan jou verzonden berichten aan.