Trots op PIE

Het profiel PIE is een vmbo-profiel om trots op te zijn. Het vakmanschap en betrokkenheid van onze leden, de PIE-docenten, maakt ons enthousiast om invulling te geven aan wie wij als Platform PIE zijn en wat wij ondernemen:
- ondersteuner van docenten;
- professionaliseren van docenten;
- belangenbehartiger voor de techniek en speciaal voor PIE;
- kwalitatief goed techniekonderwijs c.q. PIE;
- vraagbaak voor directies en bestuurders;
- vertaler van het belang van de branche naar het onderwijsveld en omgekeerd.

 

Organisatie

Netwerkorganisatie, dat is kort en bondig de typering van onze organisatie. Via de partners wordt het bestuur in staat gesteld het platform aan te sturen en bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Maar dat doet het bestuur niet alleen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de landelijk coördinator en regiocoördinatoren: dé PIE-ambassadeurs en -verbinders. Een overzicht van wie zij zijn en hoe zij te bereiken zijn vindt u hier:

Regiocoördinatoren

De coördinatiecommissie bestaat uit het bestuur, landelijk coördinator en vertegenwoordigers uit de branche (OTIB, Uneto-VNI, NVON, NVKL en Metaalunie). Hiermee wordt kennis uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen over en weer gesignaleerd en indien wenselijk op doorgepakt. 


Brochure

Wat Platform PIE kan betekenen voor PIE-docenten leest u in de brochure De PIE-docent

 

Onze hoofdpartners

 Otib beeldmerk

 

OTIB

Samen met dit opleidings- en ontwikkelingsfonds van de installatiebranche is het platform in staat om de beroepspraktijk zo dicht mogelijk bij de leerling te brengen. Ook ondersteunt OTIB in de belangrijke samenwerking met het bedrijfsleven. OTIB maakt deel uit van de coördinatiecommissie die vier keer per jaar met het bestuur van Platform PIE kennis uitwisselt.

 Techniek Nederland Uneto VNI  

Techniek Nederland

De techniek achter Nederland, dat typeert Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI). De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Techniek Nederland maakt deel uit van de coördinatiecommissie die vier keer per jaar met het bestuur van Platform PIE kennis uitwisselt.

 NVON  

NVON

De Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen die vakinhoudelijke belangen behartigt. NVON maakt deel uit van de coördinatiecommissie die vier keer per jaar met het bestuur van Platform PIE kennis uitwisselt.

 OOM  

OOM

OOM en Platform PIE zoeken elkaar regelmatig op om kennis uit te wisselen. 

 SPV  

Stichting Platforms VMBO

Platform PIE maakt actief deelt uit van de Stichting Platforms VMBO. Deze koepelorganisatie maakt zich sterk voor een prominent en sterk vmbo.

 Bijscholing vmbo  

Bijscholing VMBO

Het ministerie stimuleert de professionalisering via vmbo-docenten via dit scholingsplatform. Veel van onze cursussen worden aangeboden via dit medium.

 Federatie Techniek en vakmanschap  

Federatie Techniek

Een actieve deelname van het platform in de Federatie Techniek is sinds 1 januari 2017 een feit. Het organiseren van de algemene belangenbehartiging voor technisch vakmanschap in het vmbo is een van de vier aandachtspunten waar het platform in de federatie

 

 

Netwerk

Het netwerk van het platform is divers. Een intensieve samenwerking vindt plaats met scholen, branches en bedrijfstakken. De contacten worden zowel formeel als informeel onderhouden.

Het netwerk van Platform PIE bestaat uit onder meer:

- Ministerie van OCW

- VOION