Donderdagmiddag = PIE-middag!

Platform PIE is er primair voor docenten PIE: wij zetten alles in het werk om de PIE-docent als professional te laten groeien. Dit doen wij door kennisuitwisseling te organiseren via regiobijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, cursussen en bij gelegenheid als belangenbehartiger op te treden. Dicht bij de bron met een frisse blik op landelijke en regionale ontwikkelingen: vertaler van het belang van het onderwijsveld naar de branche en omgekeerd. Concreet vertaalt zich dat in onderstaande activiteiten, die in principe op dondermiddagen worden ingepland.

Een frisse jonge werknemer, bepakt en bezakt met de juiste kennis, ervaring en mentaliteit. Die willen we allemaal in dienst. Maar voordat die frisse jonge werknemer zover is, moet hij of zij gevoed worden met theoretische en praktische kennis. Dat gebeurt als leerling op school, en als stagiair bij u in het bedrijf.