In opdracht van OCW voert de Stichting Platforms vmbo (SPV) onderzoek uit naar de situatie van de huidige vierdejaars leerlingen in schooljaar 2021-2022: Welke vertraging hebben zij (eventueel) in te lopen, welke ervaringen heeft u afgelopen jaar opgedaan en wat heeft u nodig om deze leerlingen een volwaardig examen te bieden?

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn in de examinering van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg.

Vragenlijsten

SPV roept de volgende twee groepen op de vragenlijst in te vullen: 

De vragenlijsten staan open tot 12 oktober 2021. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. 

 

Meer informatie

Wat goed om te lezen dat de samenwerking in de STO-regio's goed op gang is. Dit en meer infromatie over Sterk Techniekonderwijs lees je in de STO-nieuwsbrief van september 2021.

SPV organiseert het komende najaar diverse webinars op het gebied van Sterk Techniekonderwijs (STO), Sterk Beroepsonderwijs en de nieuwe leerweg.